اهداف آموزشی پویش

اهداف آموزشی پویش

آینده ازآن کسانی است که با یادگیری زبانی جدید سفری را به جهانی نو و تمدنی نوین می گشایند. و گامی مهم را در ارتقاء کیفیت زندگی خود بر می دارند. لذت دسترسی به اطلاعات جدید و برقراری ارتباط با افراد و تمدن های دیگر و تحت تاثیر قرار دادن دیگران غیر قابل توصیف است. پویش خود را مصمم به اجرای تعهدی می داند که در راستای آموزش و تربیت و ارتقای سطح علمی و دانش زبان آموزان عزیز بر عهده دارد.

بی تردید تشریح و تبیین ضرورت فراگیری زبانی جدید، از اهداف اساسی و اصلی ما میباشد. چنانچه بدون آگاهی و رغبت و احساس نیاز، هیچ آموزشی موثر واقع نخواهد شد. تمام عزم خود را بکار بسته ایم تا رسالت عظیم خود را جهن پر کردن این خلاء با تدبیر و درایت و تلاش روزافزون به انجام رسانیم.

استفاده از جدیدترین یافته های متخصصان آموزش زبان و بهره مندی از ابزارها و کتب و روشهای نوین و بهره گیری از فضایی کاملاٌ دوستانه و صمیمی مدنظر پویش میباشد. بی شک استفاده از یافته های علمی و روان شناسی جهت افزایش عشق و علاقه و اعتماد به نفس جهت ترغیب زبان آموزان به فراگیری زبان کمک شایانی به یادگیری بهتر زبان خواهد کرد.