تقویت مهارت مکالمه

با بهتر شدن مهارت صحبت کردن در زبان انگلیسی ارتباطات خیلی راحت و موثر میشود.
و اماچطور مهارت صحبت کردن در انگلیسی را بهتر کنیم؟

هر کجا و هر موقع تمرین کردن
هر تمرینی میتواند موثر باشد چه گفتگو با یک امریکایی باشد یا نه یکی از دوستان خودتان باشد به تکلم شما کمک
میکند.
دارا بودن اعتماد به نفس بالا
امکان پذیر هست اگه از جملات ساده که در می دانید صحیح اند استفاده کنید ومیتوانید به راحتی منظورخود را به
طرف مقابل برسانید.
سعی در یادگیری با اطلاعاتی که یادگرفته ایم.
لغات و عبارات جدیدی که یاد میگیرید را در هنگام صحبت با بک فرد بومی به کار ببرید افراد بومی بیشتر تمایل به تصیح
کلمات غلت شما هستند تا ساختارهای ها گرامری غلط شما
سعی در پاسخ دادن به کسانی که به ما چیزی می گویند
اگر در موقعیتی قرار گرفتید که مخاطب شما به صورت زبانی متوجه منظور شما نشد حتما از حرکات بدن (body
language) برای انتقال معنا استفاده کنید
ترجمه نکردن
به زبان خودمان ترجمه نکنیم.این کار زمان زیادی می برد و سرعت در پاسخ گویی شما پایین می آید.
فراموشی یک لغت
کاری که آمریکایی ها انجام می دهند کنیدو مکالمه را کامل تر کنید با توضیحات بیشتر.بهتره که آرام باشید واز
عباراتی مانند “اووم”یا”اار” استفاده کنید.
تند صحبت نکنید
خیلی مهم است که با ریتم معمولی صدای خودتان صحبت کنید در این صورت شنونده بهتر منظور شما را میفهمد.
ارامش داشتن
هنگام صحبت گردن شما با تلفظ کاری نداشته باشید چون وقتی با سرعت معمولی صحبت می کنید به طور اتوماتیک
درست تلفظ خواهد شد.
به یاد آوردن هنگام صحبت کردن
سعی در افزایش اعتماد به نفس
عدم خجالت در صحبت کردن .اگر بیشتر این کار را انجام دهیم برایمان راحتتر خواهد شد.
مودب بود در کلام استفاده از عبارات مودبانه برای درخواست از کسی یا چیزی خواستن.
منبع: سرزمین زبان