درباره زبان انگلیسی

زبان انگلیسی به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای ارتباطی برای استفاده از منابع و مآخذ علمی و پژوهشی و بهره گیری از فن آوریهای پیشرفت، از اساسی ترین مهارتهای مورد نیاز برای زندگی در جهان امروز است.

متاسفانه در بخشی از جامعه هنوز بحث بر سر ضرورت یا عدم ضرورت تدریس زبان انگلیسی در مدارس است؛ کنفرانس باید این پرسش مهم را مورد ارزیابی قرار دهد که چرا سطح نمرات دانش آموزان ما در کنکور پایینتر از انتظار است. چرا هزینه های انسانی و مادی آموزش زبان در مدارس، دستاورد اندکی دارد و چگونه باید در این عرصه طرحی نو در انداخت؟
توانایی مبادله اطلاعات و برقراری ارتباط با دیگران با هدف استفاده از دانش روز و توانایی برقراری ارتباط الکترونیکی و عادت به کار گروهی، از ویژگیهای انسان توسعه یافته در عصر حاضر است که زبان انگلیسی ضرورت اجتناب ناپذیر یادگیری و ورزیدگی در این مهارت است.

براساس آمار در آموزش زبان انگلیسی حتی از برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس و ممالک عربی عقب مانده ایم که باید دلایل این عقب ماندگی و راه جبران آن را بیابیم و ارائه طریق کنیم.
نقش آموزشگاههای خصوصی معتبر و غیر دولتی در کمک به بسط آموزش زبان انکارناپذیر است. براساس سالها تجربه برای توسعه فراگیری زبان انگلیسی تنها آموزش آن در مدارس کافی نیست، بلکه باید کل جامعه در معرض زبان قرار گیرد.
برای مثال، در لبنان علاوه بر تدریس اختصاصی زبان، بخشی از دروس دیگر مثل علوم و ریاضی به انگلیسی تدریس می شود و بچه های این مدارس به خوبی انگلیسی صحبت می کنند. ما هم باید این قبیل تجربه ها را به کار ببندیم و مطمئن باشیم که با تدریس زبان در چند ساعت محدود، انگلیسی توسعه نخواهد یافت، اول باید فرا گرفتن انگلیسی را ضرورت و نیاز قلمداد کنیم و بعد جامعه را در معرض آموزش آن از جهات گوناگون قرار دهیم. باید به رسانه های کشور پیشنهاد شود که بخشی از مطالب خود را به انگلیسی عرضه کنند، از جمله صدا و سیما می تواند نقش تاثیرگذاری در این مورد داشته باشد و فیلمها و برنامه های ویژه ای با صدا یا زیرنویس انگلیسی برای مخاطبان خود پخش کند.

* سرانجام به اهمیت “زبان” پی بردیم!
اگر مختصر تعمقی در اهمیت و ضرورتهای اساسی مورد نیاز برای زندگی بشر امروزی داشته باشیم، در می یابیم که مهارتهای ارتباطی از جمله اساسی ترین مهارتها برای زندگی در قرن بیست و یکم به شمار می آید و در این میان زبان، به عنوان یکی از عمده ترین ابزارهای ارتباط در بهره گیری از منابع و مآخذ علمی و فنی، فن آوریهای پیشرفته و نیز تعالی علمی، فرهنگی نقش مهمی ایفا می نماید. برگزاری کنفرانسهای آموزش زبان انگلیسی فرصت بسیار مغتنمی برای طرح و انتقال تجارب ارزشمند معلمان در آموزش این مهارتهاست.

زبان انگلیسی زبان بیگانه نیست، زبان مشترک مردم دنیاست.
English is not “alien” .language it is the common language among people around world
منابع انسانی مبتکر و خلاق، عنصر اصلی و موتور حرکت توسعه جامعه است که چنین انسانهایی باید در دستگاههای آموزشی به ویژه مدارس ساخته و پرداخته شوند.
می توان از معلمان به عنوان کلیدی ترین واصلی ترین عناصر سازنده انسانهای خلاق و پیشرو نام برد، و گفت: برای توسعه پایدار، چاره ای جز سرمایه گذاری کلان در جهت رشد مهارت و صلاحیت حرفه ای معلمان خود نداریم. در هزاره جاری شهروندان ناآشنا با بکارگیری تکنولوژی اطلاعات و بیگانه با زبان انگلیسی به عنوان مهمترین ابزار ارتباط با دنیا انسانهایی بی سواد تعریف می شوند.
در جهان امروز که با شتاب، تحولات علمی و صنعتی را پشت سر می گذارد و مردم دنیا ارتباطی ناگزیر و اجتناب ناپذیر با یکدیگر دارند، دانستن انگلیسی در حد مطلوب، دیگر یک تفنن نیست و انگلیسی دیگر یک زبان بیگانه نیست، بلکه باید آن را زبان مشترک و ابزار ارتباط همه مردم جهان بدانیم.
باید بدانیم که ICT معجزه نمی کند، بلکه معجزه در دستان معلمان است و عنصر اصلی توسعه، معلمان هستند. وی با تاکید نگاه مثبت “دکتر فرهادی” به مقوله توانمندی نظام آموزش و پرورش کشور گفت: در عین حال نباید از کاستی ها غافل بمانیم و از عقب ماندگی در برخی از بخشها چشم پوشی نماییم، چون اگر امروز به فکر درمان دردها نباشیم، فردا خیلی دیر خواهد بود.