دوره های بحث آزاد – Free Discussion

دوره های بحث آزاد

موسسه زبان پویش به منظور ارتقای سطح Speaking زبان آموزان دوره های دوره های بحث آزاد Free Discussion را برگزار می نماید.  دوره های بحث آزاد باعثبهبود باور نکردنی مهارت speaking انگلیسی ، افزایش شرکت زبان آموزان در بحث ها و فعالیت های کلاس و قرارگیری هر چه بیشتر زبان آموزان در فضای واقعی زبان انگلیسی و استفاده هر چه بیشتر از زبان می شود .کتاب های Impact Topics  و Impact values   در دوره های بحث آزاد زبان انگلیسی موسسه زبان پویش مورد استفاده قرار می گیرند.

شرایط ثبت نام در کلاس های  بحث آزاد

زبان آموزانی که در سطح Intermediate یا بالاتر هستند میتوانند در این کلاسها شرکت کنند. برای مشاوره آموزشی رایگان انگلیسی و اطلاع از دوره بحث آزاد زبان انگلیسی میتوانید با شماره تلفن های موسسه تماس بگیرید.

اهداف برگزاری این دوره

اهداف این کلاس همانند نام آن مبتنی بر بحث های متفرقه در زمینه های متفاوت می باشد که با استفاده از لغات مرتبط با تدریس و سوالات متعدد در مورد موضوعات متفاوت بین زبان آموزان ، میزان توانمندی زبان آموزان در استفاده صحیح از جملات انگلیسی به بحث و چالش کشیده می شود.

هدف از برگزاری این دوره بهبود توانائی های گفتاری زبان آموزان است. در کلاسهای بحث آزاد تاکید بر مهارت Speaking می باشدو زبان آموزان نسبت به موضوعات مطرح شده در کلاس به اظهار نظر می پردازند. بدین وسیله نه تنها اعتماد به نفس آنها در صحبت کردن به زبان انگلیسی، بلکه مهارت زبان آموزان برای شرکت در مصاحبه های شغلی وتحصیلی نیز تقویت می شود.

دوره بحث آزاد با روش  خاصدراستفاده ازدایرۀ لغات زبان به افزایش سرعت گفتاری زبان آموزان کمک می کند . این دوره به منظور پاسخگویی به نیاز علاقمندانی که قصد تقویت مهارت Speaking و مهارت بحث و سخنرانی (Lecture) خود را دارند برنامه ریزی شده است. بدون شک تقویت مکالمه زبان انگلیسیدر کلاسهای بحث آزاد بسیار موثر و مفید است،در این کلاس ها یک زبان آموز با رفتار کلامی و حضور فعال در کلاس و در محیطی دوستانه و طبیعی به یادگیری راههای ارتباط اصولی با راندمانی مطلوب دست می یابد.

زمان بندی تشکیل کلاسهای بحث آزاد موسسه زبان پویش :

دوره های بحث آزاد در موسسه زبان پویش به دو نوع در قالب دوره های ترمیک مستقل و یا به موازات و مکمل سایر دوره های  دوره های اصلی اجرا می شود.

دوره های ترمیک شامل ۴ ترم می باشد که هر ترم در ۲۵ جلسه ۹۰ دقیقه ای (دو جلسه در هفته)  برگزار می شود. این دوره به تمامی زبان آموزان سطح Intermediate به بالا توصیه می شود. این دوره در دو سطح Low , High طراحیشدهاست. زبان آموزان با گذراندن سطح Low توانایی شرکت در سطح High را دارند .در سطح Highمتقاضیان آزمون های بین المللی نیز برای بالا بردن سطح مهارت های شنیداری و گفتاری می توانند در این دوره ها شرکت کنند .