یادگیری زبان انگلیسی و تاثیر آن در تحصیل

امروزه یادگیری زبان انگلیسی یک ضرورت انکار ناپذیر است چراکه زبان انگلیسی، زبان علم است و آموزش رشته‌های مختلف در سطوح عالی و تولیدعلم به زبان انگلیسی صورت می گیرد. با افزایش روند جهانی سازی ارتباطات بین المللی، برنامه‌های رادیوئی و تلویزیونی، تجارت جهانی و آموزش علوم جدید همگی به زبان انگلیسی صورت می‌گیرند و …

تقویت مهارت مکالمه

با بهتر شدن مهارت صحبت کردن در زبان انگلیسی ارتباطات خیلی راحت و موثر میشود. و اماچطور مهارت صحبت کردن در انگلیسی را بهتر کنیم؟ هر کجا و هر موقع تمرین کردن هر تمرینی میتواند موثر باشد چه گفتگو با یک امریکایی باشد یا نه یکی از دوستان خودتان باشد به تکلم شما کمک میکند. …

درباره زبان انگلیسی

زبان انگلیسی به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای ارتباطی برای استفاده از منابع و مآخذ علمی و پژوهشی و بهره گیری از فن آوریهای پیشرفت، از اساسی ترین مهارتهای مورد نیاز برای زندگی در جهان امروز است. متاسفانه در بخشی از جامعه هنوز بحث بر سر ضرورت یا عدم ضرورت تدریس زبان انگلیسی در مدارس …

اهمیت و ضرورت یادگیری زبان انگلیسی

جمعیت کره زمین به زبانهای مختلفی صحبت می کنند، زبانهایی که هرکدام به گوش دیگری غریب می آیند. طی سالیان اخیر به دلایل مختلف علمی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، زبان انگلیسی تبدیل به وسیله ارتباط مردمانی از فرهنگها و ملیت های متفاوت شده است. امروزه زبان انگلیسی درفعالیتهای مالی، تجاری، آموزشی، پژوهشی وعلمی سراسر جهان …

اصطلاحات و جملات رایج انگلیسی ۱

استفاده از الگوهای جملات عامیانه به زبان انگلیسی باعث می شود تا زبان آموزان بهتر و با تسلط بالاتری منظور خود را در زبان انگلیسی بیان کنند. استفاده از این عبارات همچنین می تواند شما را قادر سازد تا راحت تر و طبیعی تر  صحبت کنید. When the hell’s frozen over وقت گل نی Enough is enough بس …

چرا پویش

چرا پویش؟ تسلط به حداقل یک زبان خارجی و تبحر در درک مفاهیم کلامی ونوشتاری اولین گام برای برقراری ارتباط با دیگرساکنان زمین خواهد بود. اساتید برجسته، کنب آموزشی نوین و روشهای آموزشی موثر عناصر اصلی تشکیل دهنده یک سیستم آموزشی موفق میباشند. تمام سعی و کوشش پویش بر آن است تا با بکارگیری جدیدترین …